شرایط فسخ مبایعه نامه
مالکیت معنوی - حورا آهنی
مالکیت معنوی
تیر ۲۱, ۱۴۰۰
ابطال قولنامه
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

شرایط فسخ مبایعه نامه

شرایط فسخ مبایعه نامه-حورا آهنی
در مبایعه نامه که یک سند عادی است  به واسطه آن خریدار و فروشنده در آن به توافقاتی همچون زمان و مکان تحویل کالای معامله شده و نحوه پرداخت آن می پردازند و در ضمن شرایط فسخ مبایعه نامه در قانون را متذکر می شوند و با توافق دو طرف متعهد به اجرای آن می شوند.

شرایط ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده

مفاد مبایعه نامه بعد از عقد قرارداد از نظر قانون لازم الاجرا است و یکی از دعواهای مطرح در دادگاهها که بسیار دیده می شود موضوع فسخ مبایعه نامه می باشد.

تنظیم متن قراردادهای املاک از اهمیت بالایی برخوردار است و بهتر است در حضور وکیل مجرب انجام شود زیرا پیروزی در فسخ قرارداد از طرف فروشنده بستگی به تنظیم درست و آگاهانه متن قراردادها ملک دارد.

عدم اطلاع از مواد قانونی و درک نادرست از اصطلاحات حقوقی در مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها از معضلات است که باعث گرفتار شدن خریدار و فروشنده در هنگام فسخ قرارداد میشود.

شرایط فسخ مبایعه نامه-حورا آهنی

شرایط ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده از ابتدای قرارداد نامه تا زمان فسخ آن

موارد فسخ در مبایعه نامه ساقط نشده باشند

با توجه به وجود حق فسخ در قرارداد توجه به اینکه صاحب اختیار فسخ از فسخ قرارداد انصراف نداده باشد.

فروشنده توسط ارسال اظهارنامه به خریدار اعلام فسخ قرارداد را اعلام نماید.

اگر خریدار از فسخ قرارداد خودداری نماید فروشنده می تواند طرح دعوی فسخ مبایعه نامه را در دادگاه صلاحیتدار اعلام نماید.

قابل توجه است که در دعاوی ملکی دادگاه صالح رسیدگی به آن دادگاهی است نزدیکترین فاصله را تا ملک مورد نظر دارد.

اصطلاحات و مفاهیم حقوقی در دعاوی پرونده ها مورد توجه قرار می گیرند زیرا افرادی که پای امضاء قراردادهای جهت خرید و فروش می نشینند از آنها اطلاعاتی را نداشته و در هنگام فسخ و ایجاد مشکل از اهمیت آنها آگاه می شوند . مشاوران حقوقی و حضور وکیل متخصص در زمینه خرید و فروش املاک و آگاه به قوانین و مفاهیم حقوقی در عقد نامه ها می تواند ما را از هر گونه دردسر و مشکل دور نماید و آرامش و استرس معاملات بزرگ را به آرامش خیال تبدیل نمایند.

شرایط فسخ مبایعه نامه-حورا آهنی

شرایط ابطال مبایعه نامه

برای بسیاری از ما پیش آمده است که در شرایط پیش بینی نشده ای قرار گرفته ایم و مجبور به قبول شرایط فسخ مبایعه نامه شده ایم. ابطال مبایعه نامه در شرایط زیر امکان پذیر است:

اقاله: در قراردادهایی که هر دو طرف رضایت به ادامه انجام تعهدات ذکر شده در مبایعه نامه نداشته باشند در این حالت با توجه به عدم رضایت دو طرف بر ادامه قرارداد فسخ قرارداد امکان پذیر است و می توان با رضایت خریدار و فروشنده مبایعه نامه را اقاله نمود که به موجب آن مبایعه نامه فسخ خواهد شد.

قراردادهای دو طرفه وقتی امکان فسخ در آن وجود دارد که، هر دو راضی به فسخ قرارداد باشند و تمایل یک طرف، موجب فسخ قرارداد نمی شود.

خیارات یکی دیگر از مواردی است که می توان به آن اشاره کرد اگر عقد مبایعه نامه به ضرر یکی از طرفین قرارداد باشد و خسارتی قابل توجه را به او وارد نماید در این صورت فردی که به او خسارت وارد شده، می تواند تقاضای فسخ قرارداد را از دادگاه اصلح درخواست نماید.

بهتر است قبل از هر گونه اقدام در فسخ مبایعه نامه و آگاهی کامل از شرایط فسخ مبایعه با وکیلی مجرب در ارتباط باشید.

شرایط فسخ مبایعه از طرف خریدار

فسخ قرارداد در معنای لغوی به زایل کردن، نقص و تباه کردن گویند. بر هم زن و معاملات و فسخ آن از نظر قانون دارای ضوابط و شرایطی می باشد. فسخ یک معامله ی قانونی با حضور خریدار و فروشنده و با رضایت هر دو اعتبار پیدا می کند در مواردی نیز می تواند به صورت کاملا یک طرفه بدون اطلاع طرف دوم در مراجع قانونی انجام گیرد. شرایط فسخ مبایعه نامه را در موارد زیر به طور دقیق تر به آن اشاره خواهیم نمود:

هر گاه در هنگام انجام معامله در بنگاه معاملات املاک خریدار یا فروشنده جلسه را ترک نکرده و از عقد قرارداد منصرف شوند می توانند قولنامه را فسخ نمایند. از نظر حقوقی این فسخ معامله را «خیار مجلس» گویند.

در معامله زمانی، جهت فسخ قرارداد ذکر شود یعنی تا تاریخ ذکر شده در قرارداد امکان ابطال مبایعه نامه را بدون ضرر مالی از طرف فروشنده و خریدار در نظر گرفته شده باشد. از نظر حقوقی به این شرایط « خیار شرط » گویند.

یکی از دو طرف معامله فریب خورده باشد. « خیار غبن »

هر گاه فروشنده ملک و یا هر مالی که می فروشد را به طور غیر واقعی بهتر نشان دهد.« خیار تدلیس »

فروشنده و یا خریدار تعهدی را قبول و در پایان معامله آن به تعهدات خود عمل نکند. طرف مقابل می تواند تقاضای ابطال مبایعه نامه را بخواهد. «خیار تخلف شرط »

در پایان معامله خریدار متوجه ایراد یا عیبی شود « خیار عیب »

هر گاه در معامله ای معلوم شود مقداری از جنس فروخته شده متعلق به دیگری است و او رضایتی از فروش مال خود نداشته باشد قرارداد فسخ شده اعلام می شود« خیار شرکت »

در معامله ای که به صورت غیر حضوری بوده و فروشنده خصوصیات جنس را آن طور که در واقعیت بوده شرح نداده باشد. خریدار میتواند معامله را فسخ نماید. « خیار رویت »

در معامله ای که به صورت غیر حضوری بوده و فروشنده خصوصیات جنس را آن طور که در واقعیت بوده شرح نداده باشد. خریدار میتواند معامله را فسخ نماید. « خیار رویت »

هر گاه مشتری پول جنسی را که خریده است را تا سه روز پرداخت نکند و فروشنده هم جنس خریداری شده را تحویل مشتری ندهد . تعیین تاخیر در پرداخت پول در معامله ذکر نشده باشد. « خیار تاخیر »


برای خواندن مطالب درمورد ابطال اختراع میتوانید:

شرایط فسخ مبایعه نامه-حورا آهنی

شرایط ابطال مبایعه ملک به دلیل خیار تاخیر ثمن

 مبایعه نامه فروش ملک بین خریدار و فروشنده تنظیم و به امضاء دو طرف می رسد در قرارداد مواردی از جمله انتقال سند، زمان تحویل ملک به خریدار و نحوه پرداخت ثمن مشخص شده است توجه داشته باشید اگر در قرارداد تاریخ و زمان  برای پرداخت ثمن مشخص نشده باشد و سه روز از زمان بیع بگذرد و خریدار ثمن را پرداخت نکند  و ملک  به خریدار تحویل داده نشده باشد. این حق را برای فروشنده از نظر قانونی ایجاد میکند تا بتواند طی یک اظهارنامه به خریدار اعلام نماید که قرارداد فسخ شده است  و دادخواست خود را به علت خیار تاخیر در ثمن مطرح نماید..

در معاملاتی دیده می شود خریدار تمام و یا قسمتی از پول را در معامله انجام شده پرداخت نموده و بعد بنا به دلایلی معامله فسخ و یا ابطال می شود در اینگونه از موارد خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای خود را مبنی بر استرداد ثمن به دادگاه تقدیم نماید.

قابل ذکر است در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه به فروشنده، در ابتدای امر استرداد ثمن کند و اگر موفق به دریافت ثمن نشد از طریق دادگاه دادخواست خود را پیگیری نماید و پول خود را پس بگیرد.

سوالات متداول

  • موارد فسخ در مبایعه نامه ساقط نشده باشند
  • با توجه به وجود حق فسخ در قرارداد توجه به اینکه صاحب اختیار فسخ از فسخ قرارداد انصراف نداده باشد.

مبایعه نامه فروش ملک بین خریدار و فروشنده تنظیم و به امضاء دو طرف می رسد در قرارداد مواردی از جمله انتقال سند، زمان تحویل ملک به خریدار و نحوه پرداخت ثمن مشخص شده است توجه داشته باشید اگر در قرارداد تاریخ و زمان  برای پرداخت ثمن مشخص نشده باشد و سه روز از زمان بیع بگذرد و خریدار ثمن را پرداخت نکند  و ملک  به خریدار تحویل داده نشده باشد. این حق را برای فروشنده از نظر قانونی ایجاد میکند تا بتواند طی یک اظهارنامه به خریدار اعلام نماید که قرارداد فسخ شده است  و دادخواست خود را به علت خیار تاخیر در ثمن مطرح نماید.

  • قراردادهای دو طرفه وقتی امکان فسخ در آن وجود دارد که، هر دو راضی به فسخ قرارداد باشند.
  • اگر عقد مبایعه نامه به ضرر یکی از طرفین قرارداد باشد و خسارتی قابل توجه را به او وارد نماید در این صورت فردی که به او خسارت وارد شده، می تواند تقاضای فسخ قرارداد را از دادگاه اصلح درخواست نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین