دعوای تصرف عدوانی
چک جعلی - حورا آهنی
چک جعلی
تیر ۲۶, ۱۴۰۰
وکیل دعاوی شرکت ها - حورا آهنی
وکیل دعاوی شرکت ها
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی - حورا آهنی


با توجه به اهمیت دعاوی مالی و مالکیت در املاک می توانید بهترین مشاوره و راهنمایی را از وکلای متخصص زن و مرد در این موسسه حقوقی بخواهید زیرا وکلای با تجربه آماده ارائه خدمات در انواع دعوای تصرف عدوانی می باشند.

دعوای تصرف چیست ؟

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.

هرگاه بهره برداری از زمین یا ملک توسط شخصی بدون اجازه و رضایت از مالک و یا مستاجر صورت بگیرد در اصطلاح حقوقی تصرف عدوانی را به انجام رسانده است که در قوانین مالکیت  و املاک به دو نوع دعوای تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی به آن پرداخته است.

ممانعت از حق

در قانون آیین دادرسی مبحثی به نام ممانعت از حق آمده و کاربرد آن در مواردی است که شخصی مالک قانونی ملک و یا زمینی است و فردی دیگر مانع از استفاده و یا بهره برداری از  ملک را برای مالک می شود را، ممانعت از حق می گویند. در دعوای ممانعت از حق خواهان از مراجع قضایی درخواست می کند تا موانعی که موجب جلوگیری وی از بهره برداری از حقوق انتفاعی و حقوق ارتفاقی شده را رفع نماید.

شرایطی که مورد توجه دادگاه در دعوای ممانعت از حق می باشد و بر نتیجه رای دادگاه بر رفع این ممانعت تاثیر گذار است

__سبق تصرف خواهان: اثبات خواهان مبنی بر اینکه از حق مورد نظر استفاده می کرده است.

__ممانعت فعلی خوانده: اثبات اینکه خوانده از حق خواهان ممانعت می کرده است.

__عدم رضایت خواهان: این ممانعت از حق باید بدون رضایت خواهان باشد. تصرف فعلی خوانده بدون داشتن رضایت خواهان و حکم مراجع صالح باشد.

__تصرف عدوانی شامل اموال غیر منقول می شود و اموالی همچون خودرو و … شامل تعریف ۱۵۸ تصرف عدوانی نمی شود.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

در ماده ۱۵۸ قانون دادرسی در دعوای تصرف عدوانی آمده است  ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه شخص دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را متصرف شده و از تصرف وی خارج نموده است و ادعای تصرف اموال را دارد.

همانطور که اشاره نمودیم دعوای تصرف عدوانی در دو بعد حقوقی و کیفری قابل بررسی و رسیدگی است.

دعوای عدوانی حقوقی در ملک مشاع:

در دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع در قوانین آیین دادرسی در ماده ۱۶۷ قانون گذار موضوعات را حل و فصل نموده و بسیار شفاف به آن پرداخته است.

__مورد دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع آمده است اگر دو یا چند نفر ، مالی غیر منقول را به صورت مشترک در تصرف داشته باشند و یا از آن بهره برداری می کرده اند و در این میان بعضی دیگر مزاحمت ایجاد نمایند و مانع بهره برداری و استفاده آنها شوند از نظر قانون برای آنها که حق و حقوقات شان دچار خدشه شده است حمایت هایی در نظر گرفته و مطابق قانون ممانعت از حق محسوب می شود و مشمول مقررات در آیین دادرسی می شود.

__در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی آمده است در تصرف خواهان دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع، سابقه به هم پیوستن تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان اصلی دعاوی حقوقی در ملک مشاع را تشکیل میدهند و باید به اثبات برساند و بر سبق تملکات و اموال  بوده و خلاف آن هم قابلیت اثبات را دارد.

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع:

در دعوای تصرف عدوانی کیفری بحث جرم و مجازات مطرح است.

برای شکایت از جرمی که در پی دعوای تصرف عدوانی پیش آمده است شاکی می تواند با وکلای مجرب در این زمینه ارتباط برقرار نماید و با تنظیم شکواییه با عنوان مجرمانه رفع تصرف عدوانی در ملک مشاع مورد نظر اقامه دعوا نماید. و پیگیری پرونده را به وکلای متخصص در این زمینه بسپارد و  بهترین نتیجه را دریافت نماید.

ممانعت از حق کیفری:

در شکایت کیفری ممانعت از حق باید مالکیت فرد اثبات شود. و نیاز است که فرد مالکیت خود را  نسب به مال مورد نظر به اثبات برساند و سند مالکیت را به دادگاه ارائه دهد.

قابل توجه است در قانون آیین دادرسی در ماده ۶۹۰ و ۶۹۳ به موضوع ممانعت از حق پرداخته  و مجازاتی جهت این جرم در نظر گرفته شده در قانون مجازات برای جرم ممانعت از حق از ۱۵ تا ۶ ماه است و در صورت تکرار این جرم مجازات نیز سنگین تر اعمال می شود.

تصرف عدوانی حقوقی:

دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۵۸ قانون دادرسی عبارت است از از ادعایی که متصرف سابق مبنی بر اینکه شخصی دیگر بدون مجوز و رضایت او مال غیر منقول او را منصرف شده است و ادعایی مبنی بر تصرف در آن مال را درخواست می نماید. برای اثبات در این دعوا نیاز است اثبات تصرف سابق خواهان انجام گیرد و دادگاه بر همین ادله و اثبات است که حکم را صادر می کند .

در تصرف عدوانی حقوقی بسیار پیش آمده است که متصرف عدوانی یا خوانده، مالک باشد و دیگری علیه او دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه کند و با ادله کافی موفق به اثبات تصرف عدوانی او شود.

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

به طور خلاصه می توان ۵ تفاوت را اشاره نمود

تصرف عدوانی

خلع ید

برای اموال غیر منقول است

برای اموال منقول و اموال غیر منقول قابلیت طرح را دارد

خارج از نوبت می توان رسیدگی نمود

خارج از نوبت قابل رسیدگی نیست

باید حکم قطعی صادر شود تا لازم الاجرا باشد

قبل از به قطعیت رسیدن حکم می شود آن را به موعد اجرا گذاشت.

دعاوی تصرف دعاوی غیر مالی است و هزینه مربوط به آن همانند دیگر دعاوی غیر مالی خواهد بود

براساس قیمت ملک مشخص می شود

سبق تصرف مهم است و باید اثبات شود

لازم است تا مالکیت فرد مورد اثبات قرار گیرد.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

مطابق قانون تصرف عدوانی را می توان به دو نوع تقسیم بندی نمود.

 تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری که هر کدام با هم تفاوتها و شباهتهایی را دارا می باشند.

این تفاوتها عبارتند از:
 • در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به اثبات مالکیت قبلی مال نیست در حالی که در تصرف عدوانی کیفری مطابق ماده ۶۹۰ باید احراز مالکیت انجام گیرد.
 • از دیگر تفاوتهای تاثیر گذار در این دو تصرف رکن روانی آن است که در تصرف تاثیر گذار است و مشخص شدن در دادگاه که شخص متصرف اطلاع داشته که مال متعلق به دیگری بوده یا خیر؟
 • در تصرفات حقوقی باید دادخواست تنظیم شود و به دادگاه ارائه شود ولی در تصرفات کیفری نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن نمی باشد.
 • در تصرف حقوقی باید دادخواست به دادگاه تقدیم شود و حتما باید به دادگاه مراجعه نمود و نیازی نیست به دنبال اثبات مالکیت باشید. ولی در موضوعات تصرفات کیفری حتما باید مالکیت شما اثبات شود.
 • دیگر تفاوت این دو این است که در صورتی که دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه کردیم دیگر امکان اینکه بتوانیم اقامه دعوای کیفری اقامه کنیم از ما سلب می شود. ولی بالعکس این موضوع امکان پذیر است.

در اقامه دعوای تصرف عدوانی قانون هیچگونه مجازاتی را برای متصرف پیش بینی نکرده است و صرفا می توان حکم تصرف وی را از دادگاه گرفت.

آیا یکی از اعضای خانواده می تواند ادعای مالکیت نامناسب کند؟

تملک اموال خانواده توسط یکی از اعضای خانواده نمی تواند برای سایر اعضا مضر باشد، بلکه باید از طرف او و سایر اعضا باشد. بنابراین، مالکیت یکی، مالکیت همه است.

رفع تصرف عدوانی حقوقی:

تصرف غیر قانونی و بدون  مجوز اموال غیر منقول دیگران تصرف عدوانی گفته می شود و رفع این تصرف بدون مجوز قانونی را، رفع تصرف عدوانی حقوقی گویند. دعوای حقوقی به دو نوع کیفری و حقوقی از نظر قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی می شود..

دعوای تصرف عدوانی-حورا آهنی
شرایط اقامه رفع تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۵۸ آیین دادرسی:

دعوای تصرف عدوانی فقط در مورد اموال غیر منقول قابل طرح است مانند خانه و زمین

خواهان درخواست دعوای تصرف عدوانی باید خودش قبل از متصرف عدوانی در آن مال که غیر منقول می باشد تصرف داشته باشد.. بطور مثال اگر کسی خانه یا زمین شما را در تصرف خود درآورده باید برای اقامه دعوا بتوانید اثبات کنید که شما قبل از متصرف خانه و زمین در اختیار شما بوده است. که در اصطلاحات حقوقی به آن سبق تصرف خواهان گفته می شود.

 • اگر دعوای تصرف عدوانی را در مورد ملکی مطرح می کنیم باید توجه داشته باشیم که متصرف قبل از ما مالک آن زمین و یا ملک نباشد و بعد از واگذاری به ما مجدد آن را به تصرف خود در نیاورده باشد زیرا موضوع دعوای تصرف عدوانی را اقامه کنیم.بطور مثال: اگر شما متصرف ملکی هستید و بعد ازشما فرد دیگری متصرف ملک می شود و بنا به دلایلی دوباره ملک به تصرف شما در می آید در این صورت فرد دو دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی را علیه شما مطرح نماید. زیرا شما متصرف سابق بوده اید.

تصرف در اموال غیر منقول که جنبه قانونی داشته باشد و رضایت در آن مطرح شده باشد را تصرف عدوانی نمی گوییم و قوانین حاکم بر تصرف عدوانی را که عدم رضایت در آن مطرح است را لحاظ نمی کنیم.

در جمع بندی این قسمت می توانیم بگوییم ارکان تصرف حقوقی عبارتند از :

 • تصرف سابق خواهان
 • لاحق بودن تصرف متصرف
 • عدوانی بودن تصرف مذکور

جهت رسیدگی به دادخواست دعوای رفع تصرف عدوانی به دادگاهی مراجعه نمایید که مال غیر منقول در آن حوزه واقع شده باشد.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

 قوانین مجازات اسلامی به موضوعات دعوایی تصرفات کیفری به صورت واضح  و با شفافیت به آن پرداخته است که هر شخصی به وسیله صحنه سازی مانند: دیوارکشی بدون مجوز، پی کنی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، حفر چاه عمیق ، نهر کشی بدون مجوز، کرت بندی و غرس اشجار و دیگر موارد متذکر شده در قانون در تصرف غیر قانونی اقدام نماید و هر گونه تخریب در طبیعت  ویا تجاوز به املاک موقوفات و محبوسات و یا اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه در نظر گرفته شده است بنماید به مجازات یک ماه تا یک سال مطابق قانون محکوم می شود.

ممانعت از حق در ملک مشاع

 در موضوع ممانعت از حق شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم،  بلکه مانعی برای ضایع نمودن حق است.

 همانند کسی که در مشاعات یک ساختمان ممانعتی بوجود آورده تا دیگران نتوانند از مشاعات استفاده نمایند. به طور مثال، فردی که در ورودی ساختمان نخاله ساختمانی را قرار دهد تا دیگران در هنگام ورود با مشکل روبرو شوند .شاید در نگاه اول این موضوع مزاحمت به نظر آید اما از دیدگاه حقوقی این عمل ممانعت از حق در ملک مشاع گفته می شود.

مزاحم بدون آنکه مالی را از تصرف کسی خارج کند برای او و تصرفاتش مزاحمت ایجاد می کند و مال و اموالی که به صورت مشاع می باشد را مورد مزاحمت قرار می دهد. و نمی گذارد صاحب حق از حق خود در مشاعات استفاده نماید

وکیل تصرف عدوانی

معنای تصرف در لغت به معنای به دست آوردن، مالک شدن و…می باشد عدوان در واژه لغات به معنای ستم بر کسی، دشمنی کردن، و… است.

در اصطلاحات حقوقی بهتر است بدانیم تصرف عدوانی عبارت است از مال و یا ملکی تحت تسلط  و ید شخصی باشد و قانون این اجازه را به او بدهد که نسبت به مال خود تصمیمی اتخاذ نماید.

در تصرف عدوانی، شخصی که متصرف ملک است و فردی دیگر به زور ملک را از دست او خارج می کند.

در تصرف عدوانی ۴ شرط وجود دارد
 • استمرار در تصرف
 • علنی بودن تصرف
 • عدم ابهام در تصرف
 • عدم اجبار در تصرف
دعوای تصرف عدوانی - حورا آهنی

نکته:  تصرف عدوانی شامل اموال غیر منقول می باشد.

در تمامی دعوای تصرف عدوانی و جرایم مربوط به آن و به علت ازدیاد در پروندها و حساسیت و پیچیدگی های آن  هوشمندانه عمل کنید و از وکلای متخصص که در این زمینه فعالیت می کنند کمک بگیرید زیرا رسیدگی به این پروندها نیاز به تجربه و تخصص کافی را طلب می کند.


برای خواندن مطالب درمورد چک جعلی میتوانید:

تسلیط ید

تسلیط ید را میتوان از قواعد فقهی به شمار آورد و به معنای استفاده از حق است طوری که صاحب حق مقرر نموده است.

در تسلیط ید، بر اساس آن مالک هر مال و  ملکی می تواند هرگونه تصرفی را در ملک و املاک خود که منافاتی با قانون نداشته را در اختیار داشته باشد.

با توجه به نوع مالکیت شخصی دو حالت وجود دارد

 • فرد مالک، مالک کل ملک باشد: در این حالت از نظر قانون مورد حمایت است و شخص می تواند بر تمام ملک خود تصرف داشته باشد.
 • فرد مالک، مالک مشاعی ملک باشد: در این حالت فرد غیر مصرف می تواند همانند شرای دیگر و متصرفان دیگر در آن ملک از دادگاه درخواست تسلیط ید بدهد. ( همانند متصرفان دیگر در ملک مشاع، تصرف داشته باشد)

وضع ید

در قانون از دیگر اصطلاحات فقه ای که بسیار دیده می شود وضع ید و دعوای وضع ید است  که در ادامه سعی بر توضیحاتی در این موضوع خواهیم داشت.

قانون در دعوای وضع ید از تصرف مالکانه حمایت می کند چه این مال به صورت عین باشد و جه بصورت منفعت یا حق باشد و قانون در حمایت از مالک به دنبال ایجاد نظم اقتصادی جامعه است.

در دعوای اثبات مالکیت خواهان  که خواستار وضع ید خویش بر مال غیر منقول است ملزم به ارائه مدارکی است که مالکیتش را به اثبات برساند و یا قراردادی که مبنی بر انتقال مالکیت ملک به نام خود را ارائه نماید که بطور معمول این مدرک یا سند عادی است یا قراردادی شفاهی که دارای ادله ای برای اثبات باشد.

با توجه به پیچیدگی موضوعات حقوقی و اثبات اموال غیر منقول در دادگاه بهتر است با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص راهنمایی و کمک بخواهید تا ضرر و زیانی را متحمل نشوید.

متصرف عدوانی

هر مالی اعم از منقول و یا غیر منقول که تحت تصرف شخصی باشد نشان دهنده این واقعیت است که که اموال متعلق به او و در اختیار اوست و برای بدست آوردن آن اگر در تصرف دیگری قرار گرفته باشد می تواند اقامه دعوی کند و فرد متصرف عدوانی را مورد بازخواست قراردهد تا با ادله موجود اثبات دعوی نماید تا مراجع قضایی به نفع او حکم دهند.

و درصورتی که مدت زمانی مشخص ملک و زمینی را در اختیار داشته باشید و فردی دیگر با زور و اجبار ملک را از تصرف شما خارج نماید از نظر قانون فرد اول که متصرف سابق است می تواند اعاده تصرف نموده و دادخواست رفع دعوای تصرف عدوانی حقوقی را مطرح نماید.

سوالات متداول

هرگاه بهره برداری از زمین یا ملک توسط شخصی بدون اجازه و رضایت از مالک و یا مستاجر صورت بگیرد در اصطلاح حقوقی تصرف عدوانی را به انجام رسانده است.

۱ . در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به اثبات مالکیت  قبلی مال نیست در حالی که در تصرف عدوانی کیفری مطابق ماده ۶۹۰ باید احراز مالکیت انجام گیرد.

۲ . در تصرفات حقوقی باید دادخواست تنظیم شود و به دادگاه ارائه شود ولی در تصرفات کیفری نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن نمی باشد.

۳….

 • استمرار در تصرف
 • علنی بودن تصرف
 • عدم ابهام در تصرف
 • عدم اجبار در تصرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین