دعاوی مالی
مطالبه وجه - حورا آهنی
مطالبه وجه
تیر ۲۳, ۱۴۰۰
دعاوی تجاری - حورا آهنی
دعاوی تجاری
تیر ۲۳, ۱۴۰۰

دعاوی مالی

دعاوی مالی - حورا آهنی


شناخت دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی و احکام حقوقی حاکم بر آن کار را برای تنظیم دادخواست آسان تر می کند زیرا دعاوی غیر مالی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند و دعاوی مالی فقط در صورتی می توان تجدید نظر خواهی را درخواست نمود که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ارتباط با مشاوران حقوقی و وکلای با تجربه می تواند مسیر رسیدگی به دعاوی مالی را کوتاه و آسان تر نماید.

زمانی که  بهره برداری از زمین یا ملک توسط شخصی بدون اجازه  صورت بگیرد در اصطلاح حقوقی تصرف عدوانی را به انجام رسانده است که در قوانین مالکیت  و املاک به دو نوع دعوای تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی به آن پرداخته است.

دعاوی مالی و غیر مالی

در موضوعات حقوقی اصل بر رسیدگی به حق و ناحق بودن است و اصطلاح دعوا با مفهوم حق ارتباط زیادی می تواند داشته باشد حال اگر این تضییع حق موضوعی مادی داشته باشد رسیدگی به آن در دسته دعاوی حقوقی مالی قرار گرفته و موضوعات مطرح شده در آن مستقیم واجد آثار مالی می باشد ولی در موضوعاتی که حقی ضایع و موضوعی مطرح شده در آن مسائل غیر مادی باشد رسیدگی به آن در دسته دعاوی غیر مالی  قرار می گیرد در واقع می توان گفت دعاوی مالی به طور مستقیم واجد شرایط مالی است و دعاوی غیر مالی به طور غیر مستقیم  می تواند آثار مالی را در آن دید ولی ماهیت اصلی آنها مادی نیست.

 

پس به طور کلی در تعریف دعاوی حقوقی می توان گفت دعوای مالی به دعوایی گفته می شود که خواسته در آن مالی است مانند دعوای مطالبه مهریه، مطالبه وجه و در دعاوی غیر مالی خواسته در آن غیر مالی می باشد.مانند تصحیح نام در مدرک تحصیلی، دعاوی ثبت علائم تجاری و اختراع

دو ادعای مالی چیست؟
مطالبات مالک نسبت به دارایی های کسب و کار. مبالغ بدهی به طلبکاران؛ مطالبات طلبکاران نسبت به دارایی های یک تجارت.

تشخیص دعاوی غیر مالی از مالی

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تعریفی جهت این دعاوی ارائه نداده و ضابطه ای خاصی برای تفکیک آن معلوم نکرده و در برخی مواد قانونی به آن اشاره ای نموده است.

همانطور که از مفهوم ارائه شده در دعاوی مالی مشخص است در تمام مواردی که حق تضییع شده یا انکار شده مالی باشد، دعوا بدون شک مالی است و در تشخیص دعاوی مالی می توان در نظر داشت که هر گاه در دریافت حقی به طور غیر مستقیم برای دارنده آن منفعتی مالی بوجود آید و بتوان آن را با پول ارزیابی نمود دعاوی را مالی گویند.در اصل برای تشخیص این نوع از دعاوی میتوان گفت که دعاوی مالی همواره واجد آثار مالی می باشد.

در موضوعات دعاوی غیر مالی دادخواست ها بیشتر در جهت رفع نیازمندی های روحی و عاطفی و یا اخلاقی است و در آن روابط صورت غیر مادی نداشته و در آن از داد و ستد خبری نیست و می توان گفت در این دعاوی به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نمی باشد.

 صلاحیت شورای حل اختلاف در این نوع دعاوی 

موارد صلاحیت های شورای حل اختلاف به  صورت الزامی و اختیاری است  و در برخی موارد اصلا نمی توان طرح دعوا در شورا را داشته باشیم.

دعاوی مالی-حورا آهنی

الف) موارد صلاحیت اختیاری شورای حل اختلاف

طرفین دعاوی می توانند در مواردی مانند امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت با رضایت طرفین به شوراهای حل اختلاف جهت سازش و صلح مراجعه نمایند. در اینجا می توان متذکر شد امور حقوقی به معنای امور غیر از امور کیفری است مانند دعوی مرتبط به قراردادها، مطالبه ی طلب، دعاوی مربوط به شرکت ها و دعاوی خانوادگی، دعاوی مرتبط به امور خانواده، دعاوی مرتبط به ارث و اموال به جا مانده از متوفی است در امور کیفری بیشتر به جرائم و مجازات مرتبط به آن رسیدگی میشود که از شورا های حل اختلاف مجاز به رسیدگی به آنها نمی باشد.

ب) موارد صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف

۱.دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (ریال) است.

۲.رسیدگی به تمامی دعاوی که مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز مواردی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه

۳.دعاوی متعادل نمودن اجاره بها در صورتی که اختلافی راجع به اصل قرارداد اجاره و رابطه استیجاری اختلاف نظری وجود نداشته باشد.

۴.ادعای اعسار از پرداخت محکوم در مواردی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی لازم را انجام داده باشد.

۵.دعاوی مربوط به خانواده که موارد رسیدگی به دعاوی جهیزیه مهریه و نفقه تا میزان مقرر مورد بررسی قرار می گیرد

۶.تامین دلیل یا صورت برداری از دلایل دعوا

۷.جرائم تعزیری که به موجب آن مجازات جزای نقدی در درجه ۸ می باشد یعنی جزای نقدی تا یک میلیون تومان

ج) مواردی که شوراهای حل اختلاف مجوز رسیدگی به آن را ندارد.

با توجه به صلاحیت های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی دعاوی قوانین محدودیت هایی در رسیدگی به دعاوی وجود دارد برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین نمی تواند در شوراهای حل اختلاف مطرح شود و به آن رسیدگی نمود مانند:

۱.اختلافات در ازدواج، اصل طلاق، فخ نکاح، و…

۲.دعاوی مرتبط با حجر و ورشکستگی

۳.اختلافات در موفقیت، وصیت، تولیت و موقوفات

۴.دعاوی که مربوط می شود به اموال عمومی ودولتی

۵.اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی (هیئت های حل ۶.اختلاف، کمیسیون های ۱۰۰ شهرداری، هیئت های حل اختلاف مالیاتی) یا مراجع قضایی غیر دادگستری

هزینه دادرسی دعاوی مالی

 هزینه های دادرسی دعاوی مالی در خصوص اموال منقول و غیر منقول می باشد.

هزینه دادرسی برای اموال غیر منقول مانند خلع ید، هزینه دادرسی بر اساس ارزش ملک در منطقه محاسبه و دریافت می شود.

هزینه دادرسی دعاوی در خصوص اموال منقول: براساس تقویم خواسته از سوی خواهان است

هزینه دادرسی و تعرفه های مربوط به آن در سال ۱۴۰۰ مانند سالهای گذشته است و در قانون بودجه به تصویب رسیده و ازدیادی در تعرفه های آن در نظر گرفته نشده و مطابق با جدول هزینه های دادرسی و تعرفه های تصویب شده در سالهای گذشته است و شفاف و قابل دسترس برای همه عموم جامعه می باشد تا در صورت هر گونه دادخواست و یا دادرسی از تعرفه های آن نیز اطلاع داشته باشند.

عنوان

مبلغ

هزینه دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

۵/۲ درصد ارزش خواسته

               هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۵/۳ درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدید نظر و واخواهی

۵/۴ درصد محکوم به

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

۵/۵ درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی

در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی

( موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)

۵ درصد محکوم به


برای خواندن مطالب درمورد مطالبه وجه میتوانید:

دعوای خلع ید مالی است یا غیر مالی

قبل از پاسخگویی به پرسش باید معنای اصطلاح دعاوی را بدانیم و اطلاع داشته باشیم اکه دعاوی مالی و غیر مالی به چه دعاوی گویند. و در آخر خلع ید یعنی چه؟

اصطلاح دعوی با مفهوم حق ارتباط مستقیم دارد.

دعاوی مالی : اگر حقی از کسی تضییع شده باشد و خواهان به دنبال احقاق حق مالی خود باشد دعوای را مالی گویند.

دعاوی مالی اثرات مالی را در پی دارند و مورد مطالبه ی آن مال است چه قابل ارزیابی باشد چه قابل ارزیابی نباشد.

اگر حق ضایع شده ی از کسی غیر مالی باشد دعاوی آن نیز غیر مالی خواهد بود. دعاوی غیر مالی ممکن است نفع مالی یا معنوی در پی داشته باشد و در اینگونه از دعوای مالی را مورد مطالعه قرار نمی دهند.

دعاوی مالی به دو گروه دعاوی مالی قابل ارزیابی و دعاوی مالی غیر قابل ارزیابی تقسیم بندی می کنیم

 در دعوای مالی قابل ارزیابی مطالبه مورد نظر به طور مستقیم قابل ارزیابی می باشد.

در دعاوی غیر قابل ارزیابی مورد مطالبه مالی است ولی قابل ارزیابی نیست در اینگونه از دعاوی هزینه دادرسی از پیش تعیین شده است.

دعوای خلع ید به دعوایی گفته می شود که خواهان از دادگاه تقاضای توقف روند تصرف ملک خود را از متصرف می خواهد در دعوای خلع ید مالک از دادگاه تقاضا دارد ملک خود را از تصرف دیگری درآورده و به وی بازگرداند مرجع رسیدگی به خلع ید شورای حل اختلاف می باشد و مالک باید سند مالکیت ملکی خود را جهت طرح دعوای به همراه داشته باشد و جهت اثبات مالک بودن باید در شورای حل اختلاف تقاضای خلع ید را مطرح نماید و در اینجا دو حالت پیش می آید:

۱.متصرف ا ابتدا ملک را بدون رضایت مالک به تصرف خود درآورده باشد.

۲.متصرف در ابتدا با رضایت مالک ملک را تصرف نموده باشد و در انتها بدون اجازه مالک به تصرف خود ادامه داده باشد.

دعوای خلع ید

در مشکلات حقوقی حتما برای شما هم پیش آمده باشد که ملکی که دارای سند رسمی است مانند آپارتمان، زمین و یا … به صورت غیر قانونی در تصرف فرد دیگری غیر از مالک اصلی قرار گرفته باشد، از نظر قانون کسی که سند مالکیت به نام اوست می تواند جهت تخلیه ملک، دعوای خلع ید را طرح نماید. و در حالتی دیگر از این نوع دعاوی، ملکی که به صورت مشاع در تصرف برخی از مالکین باشد سایر مالکین می توانند جهت مطالبه حق خود برای تخلیه ملک، دادخواست خلع ید را توسط وکیل متخصص در این زمینه طرح دعوا کنند و دادخواست خود را با آگاهی از امور حقوقی تنظیم نمایند و به حق قانونی خود برسند.

در تنظیم دادخواست خلع ید، خواهان دعوا مالک رسمی ملک است و خوانده دعوا نیز در این دادخواست فردی است که تصرف غیر قانونی ملک را داشته است. در این دادخواست درخواست خوانده به رفع تصرف غیر مجاز به همراه تحویل ملک توسط دادگاه می باشد.لازم به ذکر است تمامی دعاوی مربوط به املاک در دادگاهی قابل رسیدگی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

دعاوی مالی-حورا آهنی
وصول مطالبات

 وصل مطالبات از جمله پرونده های است که در بین پرونده های قضایی از آمار بالایی برخوردار است.

وصول مطالبات از نظر حقوقی یعنی باز پس گرفتن مطالبات به تعویق افتاده از فرد بدهکار و یا تبدیل اسنادی نظیر چک و سفته به پول نقد از راههای حقوقی است.

با توجه به وجود وکلای متخصص در این زمینه و پیچیدگی راههای وصول مطالبات، قبل از هر گونه اقدام از راههای غیر علمی با این موسسه حقوقی جهت تسهیل و کوتاهی زمان در وصول مطالبات ارتباط برقرار نمایید و پرونده خود را به فردی آگاه در این زمینه بسپارید. زیرا استفاده از روشهای نادرست و فارغ از آگاهی می تواند نتایجی جبران ناپذیر را به همراه داشته باشد.

سوالات متداول

هزینه دادرسی برای اموال غیر منقول مانند خلع ید، هزینه دادرسی بر اساس ارزش ملک در منطقه محاسبه و دریافت می شود.

هزینه دادرسی دعاوی در خصوص اموال منقول: براساس تقویم خواسته از سوی خواهان است.

  • اختلافات در ازدواج، اصل طلاق، فخ نکاح، و…
  • دعاوی مرتبط با حجر و ورشکستگی
  • اختلافات در موفقیت، وصیت، تولیت و موقوفات

دعوای خلع ید به دعوایی گفته می شود که خواهان از دادگاه تقاضای توقف روند تصرف ملک خود را از متصرف می خواهد در دعوای خلع ید مالک از دادگاه تقاضا دارد ملک خود را از تصرف دیگری درآورده و به وی بازگرداند مرجع رسیدگی به خلع ید شورای حل اختلاف می باشد و مالک باید سند مالکیت ملکی خود را جهت طرح دعوای به همراه داشته باشد و جهت اثبات مالک بودن باید در شورای حل اختلاف تقاضای خلع ید را مطرح نماید و در اینجا دو حالت پیش می آید:…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین