دعاوی تجاری
دعاوی مالی - حورا آهنی
دعاوی مالی
تیر ۲۳, ۱۴۰۰
دعاوی علامت تجاری - حورا آهنی
دعاوی علامت تجاری
تیر ۲۳, ۱۴۰۰

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری - حورا آهنی


قوانین حاکم بر روابط بازرگانان  و اعمال تجاری را قوانین تجاری گویند این قوانین مربوط به معاملات تجاری، اسناد تجاری، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجاری، و…. بیان شده است در این دنیای پر از پیچیدگی بسیار پیش می آید دچار مشکلات دعاوی تجاری با یک کشور و یا یک شرکت در داخل کشور شوید ارتباط با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه می تواند راهنمای خوبی برای اطلاع و آگاهی از قوانین دعاوی تجاری باشد.

وکیل دعاوی شرکت ها با تخصص در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی و تجاری  مانع ایجاد مشکل برای موضوعات مالی و حقوقی شرکت ها می شود.

دعاوی تجاری و دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

امروزه بخش عظیمی از ارتباطات و مبادلات در جوامع بشری مبادلات تجاری است و حقوق دعاوی تجاری در تجارت از مجموعه قواعدی است که بر روابط میان تجار و مبادلات تجارت آزاد حاکم است و شامل بخش مهمی از روابط و اصول مبادلات مالی تجاری است.

یک مبادله مالی به شرطی تجاری محسوب می شود که خرید به قصد فروش و برعکس انجام، و همراه با مبادلات مالی و مهمتر از آن با حمل و نقل همراه باشد. پس معاملات غیر منقول اگر به نیت فروش نباشد تجاری به حساب نمی آید.

بدیهی است در دنیای گسترده تجارت جهانی تداخل منافع و حیطه های کاری موجب ایجاد دعاوی گسترده و فراوانی می شود که آشنایی به دعاوی تجاری مستلزم شناخت قوانین و ارتباط با کارشناسان و حقوقدانان دعاوی تجاری است..

دعاوی علامت تجاری -حورا آهنی

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

در یک شرکت یا سازمان تجاری روابط مالی و حقوقی گسترده ای بین سهامداران وجود دارد، افزایش سهام، نقل و انتقال گردش مالی شرکت، تغییرات ایجاد شده در اساسنامه شرکت، انحلال و ورشکستگی و طیف گسترده ای از روابط که عامل ایجاد دعاوی تجاری مربوط به شرکت ها است .

از نظر حقوقی تاجر الزاما باید مبادلات تجاری را خودش انجام دهد اما در شرکتهای تجاری در صورت عدم انجام مبادلات هم، شرکت تجاری شناخته می شود.

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

برای آسانتر شدن مبادلات مالی و تجاری اسناد تجاری بسیاری در دنیای تجارت امروز مورد استفاده قرار می گیرند که همگی این اسناد مورد حمایت قانون قرار گرفته و قانونگذار به شدت از آنها حمایت می کند.

اسناد تجاری به دو دسته عام و خاص تقسیم بندی می شوند.

اوراق سهام، قرضه و ضمانت های بانکی جزو اسناد تجاری مالی بوده و مهمترین اسناد تجاری خاص شامل چک، سفته و برات هستند که امروزه بدون این اسناد تجارت مفهوم و کارایی خود را از دست می دهد.

قانونگذار برای حمایت از حقوق افراد از اسناد تجاری خاص و عام به شکلی بسیار دقیق و قاطع حمایت کرده است که مهمترین آنها مجازاتهای کیفری و مدنی برای صادر کنندگان اسناد تجاری فاقد اعتبار سفته و یا چک بلامحل است.

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

یک شرکت تجاری یا فرد تاجر زمانی ورشکسته به حساب می آید که نتواند وجوه وتعهداتی که به عهده اوست را تادیه نماید.

لازم است بدانید قانون دعاوی تجاری و مقررات ورشکستگی برای اشخاص تاجر است پس اگر فرد غیر تاجر دچار این معضل شود مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی شده و و می تواند درخواست اعسار دهد در حالی که اعسار شامل فرد تاجر و مبادلات تجاری نمی شود.

اگر تاجر یا شرکت تجاری قادر به پرداخت دیون خود نباشد ورشکسته به حساب می آید و لازم نیست اثبات شود مجموع بدهی های او از دارائی هایش بیشتر است.

دعاوی علامت تجاری -حورا آهنی

ورشکستگی به ۳ شکل قابل اعلام است

۱.فرد یا شرکت تجاری راسا اعلام ورشکستگی کند.

۲.حکم ورشکستگی توسط طلبکاران تقاضا شود.

۳.صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان انجام شود.

اگر فرد ورشکسته دفاتر و اسناد مالی را مفقود کند یا بخشی از دارایی خود را پنهان نماید یا از طریق معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از دسترس خارج کند یا با تقلب میزان بدهی خود را بیشتر جلوه دهد ورشکسته به تقلب محسوب و قانونگذار تاجر را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.

اعلام ورشکستگی

فرد یا شرکت تجاری به شکل زیر مطابق قانون دعاوی تجاری می تواند اعلام ورشکستگی کند.

اعلام توسط تاجر ورشکسته:

در این مورد تاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ عدم توانایی پرداخت دیون اعلام ورشکستگی و اسناد مالی و دفاتر را به مراجع قضایی صلاحیت  واگذار کند. بدیهی است اعلام ورشکستگی از طرف فرد صغیر که امکان انجام تجارت فردی را نداشته و یا کارمندان و کارگزاران شرکت تجاری که مبادلات تجاری مستقل انجام نمی دهند قابل طرح نیست.

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر مانع از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون و تعهدات مالی می شود در حالیکه در افراد عادی این وضعیت ممکن است موجب بازداشت و زندانی شدن مدیون شود.

ورشکستگی شرکت های حقوقی باید توسط مدیران شرکت اعلام گردد در صورتی که شرکت منحل شود وظیفه تسویه حساب طلبکاران با مدیران شرکت خواهد بود.

تقاضای ورشکستگی

افراد طلبکار فرد تاجر و یا شرکت تجاری با هر مقدار مطالبه می توانند تقاضای اعلام ورشکستگی فرد یا شرکت را داده و برای اثبات کافی است فرد یا شرکت توانایی پرداخت دیون و تعهدات مالی افراد را نداشته باشد در این حالت طلبکار باید با تنظیم دادخواست میزان دقیق مطالبه و خسارت های قانونی را معین و از قانون گذار مطالبه نماید و مستنداتی با توجه قوانین حاکم بر دعاوی تجاری به مراجع قضایی ارائه کند که نشان دهنده ورشکسته بودن مدیون را نماید.

در شرکت های تجاری مقررات ورشکستگی کارایی دارد اما شریکان و مدیران این شرکت ها از قوانین ورشکستگی مستثنی هستند.

رسیدگی کننده ادعاهای تجاری چیست؟

رسیدگی کننده دعاوی تجاری

مالکیت پرونده خود را در مورد ادعاهای بیمه اموال تجاری در اختیار بگیرید.


برای خواندن مطالب درمورد دعاوی علامت تجاری میتوانید:

درخواست ورشکستگی

همانطور که قبلا عنوان شد درخواست ورشکستگی یک فرد و یا شرکت تجاری به ۳ شکل قابل پیگیری و بررسی است.

فرد یا شرکت تجاری تقاضای ورشکستگی کند:

 در این حالت فرد یا شرکت باید تمامی اموال منقول و یا غیر منقول و سرمایه موجود نقدی و غیر نقدی و لیست تمامی طلبکاران با میزان مطالبات آنها و دفاتر تجاری و اوراق بهادار مانند چک و سفته و … را در اختیار مرجع قانونی قرار دهد.

طلبکار یا طلبکاران شرکت درخواست ورشکستگی شرکت را ارائه کنند:

  در این حالت کافی است اثبات شود فرد یا شرکت تجاری توانایی پرداخت دیون و تعهدات مالی خود را ندارد.

دادستان یا مدعی العموم با مشاهده وضعیت و شرایط تاجر و یا شرکت را اعلام نماید.

کارخانه یا تاجر ورشکسته

در اصطلاح حقوقی کارخانه و یا تاجر ورشکسته توانایی پرداخت تادیه دیون و تعهدات خود را نداشته و در صورت اعلام یا اثبات این وضعیت توسط مطابق دعاوی تجاری فرد یا کارخانه تجاری، طلبکاران و یا دادستان کارخانه و یا تاجر ورشکسته اعلام می شود.

بدیهی است پس از اعلام ورشکستگی مطابق قوانین دعاوی تجاری کلیه معاملات و مبادلات مالی کارخانه و یا فرد ورشکسته باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود و دادگاه دستور به توقیف اموال تاجر و یا کارخانه ورشکسته خواهد داد.

 

لازم است ذکر شود مسکن متناسب با شرایط زندگی تاجر ورشکسته، لباس و لوازم ضروری زندگی، آذوقه و مایحتاج یک ماهه تاجر و قسمتی از حقوق ماهیانه فرد ورشکسته از مسندیات هستند.

سوالات متداول

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر مانع از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون و تعهدات مالی می شود در حالیکه در افراد عادی این وضعیت ممکن است موجب بازداشت و زندانی شدن مدیون شود.

۱.  فرد یا شرکت تجاری راسا اعلام ورشکستگی کند.

۲. حکم ورشکستگی توسط طلبکاران تقاضا شود.

۳. صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان انجام شود.

لازم است بدانید قانون دعاوی تجاری و مقررات ورشکستگی برای اشخاص تاجر است پس اگر فرد غیر تاجر دچار این معضل شود مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی شده و و می تواند درخواست اعسار دهد در حالی که اعسار شامل فرد تاجر و مبادلات تجاری نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین