ابطال مبایعه نامه
دعاوی ملکی - حورا آهنی
دعاوی ملکی
تیر ۲۲, ۱۴۰۰
مطالبه وجه - حورا آهنی
مطالبه وجه
تیر ۲۲, ۱۴۰۰

ابطال مبایعه نامه

ابطال مبایعه نامه - حورا آهنی


مبایعه نامه صرفا در خرید و فروش املاک و مستغلات کاربرد ندارد و هر گونه معامله ای می تواند با قرارداد مبایعه نامه در چارچوب تعهدات صورت گیرد و باید در نظر داشت جهت ابطال مبایعه نامه عادی حتما مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات و مستغلات ثبت و کد رهگیری دریافت شده باشد و اگر در نمایشگاههای ماشین منعقد شد باید مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم و به هر یک از طرفین معامله یک نسخه تسلیم و یکی از نسخه ها هم توسط واسطه انجام معامله، بایگانی شود.

البته گاهی برای بسیاری از ما پیش آمده است که در شرایط پیش بینی نشده ای قرار گرفته ایم و مجبور به قبول شرایط فسخ مبایعه نامه شده ایم.


برای خواندن مطالب درمورد دعاوی ملکی میتوانید:

ابطال مبایعه نامه عادی

در ابطال مبایعه نامه با توجه به ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده است بین طرفین قرارداد لازم الاجراست و درست می باشد مگر اینکه با رضایت دو طرف قرارداد فسخ شود و یا علت قانونی موجبات فسخ را پدید آورد. پس اصل رد ابطال مبایعه نامه عادی رضایت طرفین است..

در مبایعه نامه تمامی جزئیات در قرارداد درج می شود و رعایت نکردن هر کدام از تعهدات و یا زیر پا گذاشتن هر یک از آنها  می تواند باعث ابطال مبایعه نامه شود.

ابطال مبایعه نامه صوری

دلایل ابطال مبایعه نامه صوری را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

رها نمودن بدهکار و یا فرار از دین مدیون از بار بدهی خود به بستانکار یا طلبکار

این ابطال مبایعنامه بیشتر در مواردی که زوجه تقاضای توقیف اموال را در دادگاه میدهد اتفاق می افتد و زوج برای رهایی از این مشکل اموال خود را به صورت صوری به نام دیگران انتقال می دهد.

اخذ وام ( ربا)

در شرایطی که برخی از افراد نیاز به پول نقد دارند اقدام به انعقاد قرارداد صوری بین وام دهنده در قبال اموال خود می کنند و بسیار اتفاق افتاده است که قرارداد به نفع وام دهنده تنظیم شده و اموال دیگر برگشت داده نشده است و دادگاه نیز با توجه به مستندات و شواهد مجبور به تایید صحت آن نموده است.

ابطال مبایعه نامه-حورا آهنی

ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده

به طور معمول بیشتر ابطال مبایعه نامه از طرف خریدار دیده می شود ولی در برخی از موارد نیز دیده شده که ابطال مبایعه نامه و طرح دعوی ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده مطرح شده که به برخی از آنها اشاره ای خواهیم داشت.

طرح دعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل جعلی بودن آن

در چنین قراردادهایی چون امضاء ذیل مبایعه نامه اصیل نیست و از طرفی مشخص می شود که فروشنده تمایلی به فروش نداشته است و نام وی و امضاء او به صورت ساختگی در مبایعه نامه درج شده دعوی ابطال مبایعه نامه را مطرح می کند. زیرا در هر عقد قرداد نیاز به توافق دو طرف معامله می باشد و در ایجا مالک می تواند دعوای ابطال مبایعه نامه را به دلیل جعل در امضا مطرح نماید.

  • ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده به استناد اکراه در معامله

  در مواردی که معامله از روی اکراه و یا تهدید جانی امضاء شده باشد مالک می تواند مبادرت به دعوی ابطال مبایعه نامه را به جهت مکروه بودن طرح نماید و در طرح دعوی خود از اینکه امضاء از روی ترس و اکراه بوده است و توافقی با خریدار صورت نگرفته است را مطرح نماید.

  • ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده به علت صوری بودن معامله

   در موارد بالا به این موضوع پرداخته شد.

  • دعوی ابطال مبایعه نامه از طرف فروشنده به استناد سایر دلایل

   هر دلیلی که باعث شود خریدار و یا فروشنده دعوی بطلان مبایعه نامه را طرح نمایند و مستنداتی برای اثبات آن در دست داشته باشند از نظر قانون قابل پیگیری و رسیدگی است.

با توجه به پیچیدگی های قوانین مربوط به دعوی حقوقی و به ویژه امور قراردادهای ملکی بهتر است قبل از هر گونه طرح دعوی حقوقی با مشاوران حقوقی و کلای زن و مرد در این موسسه حقوقی در ارتباط باشید و از خدمات و تجربه آنها در امور قراردادها و املاک بهرمند شوید.

ابطال مبایعه نامه از طرف خریدار

اشاره ای به برخی از شرایط ابطال مبایعه نامه خریدار در معاملات انجام شده:

در معامله تاریخی، جهت فسخ قرارداد ذکر شود یعنی تا مدت زمان ذکر شده در قرارداد امکان ابطال مبایعه نامه را بدون ضرر مالی از طرف فروشنده و خریدار در نظر گرفته شده باشد. از نظر حقوقی به این شرایط « خیار شرط » گویند.

یکی از دو طرف معامله فریب خورده باشد. « خیار غبن »

 • هر گاه فروشنده ملک و یا هر مالی که می فروشد را به طور غیر واقعی بهتر نشان دهد.« خیار تدلیس »
 • فروشنده و یا خریدار تعهدی را قبول و در پایان معامله آن به تعهدات خود عمل نکند. طرف مقابل می تواند تقاضای ابطال مبایعه نامه را بخواهد. «خیار تخلف شرط »
 • در پایان معامله خریدار متوجه ایراد یا عیبی شود « خیار عیب »

هر گاه در معامله ای معلوم شود مقداری از جنس فروخته شده متعلق به دیگری است و او رضایتی از فروش مال خود نداشته باشد قرارداد فسخ شده اعلام می شود. و یا اگر معامله ای انجام شود و خریدار مقداری از پول را از کسی که رضایت در پرداخت پول نداشته معامله را انجام داده این موضوع نیز می تواند ابطال مبایعه نامه را به همراه داشته باشد. « خیار شرکت »

در معامله ای که به صورت غیر حضوری بوده و فروشنده خصوصیات جنس را آن طور که در واقعیت بوده شرح نداده باشد. خریدار میتواند معامله را فسخ نماید. « خیار رویت »

هر گاه مشتری پول جنسی را که خریده است را تا سه روز پرداخت نکند و فروشنده هم جنس خریداری شده را تحویل مشتری ندهد . تعیین تاخیر در پرداخت پول در معامله ذکر نشده باشد. « خیار تاخیر »

ابطال مبایعه نامه - حورا آهنی
ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن

در معاملاتی دیده می شود خریدار تمام و یا قسمتی از پول را در معامله انجام شده پرداخت نموده و بعد بنا به دلایلی معامله فسخ و یا ابطال می شود در اینگونه از موارد خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای خود را مبنی بر استرداد ثمن به دادگاه تقدیم نماید.

قابل ذکر است در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه به فروشنده، در ابتدای امر استرداد ثمن کند و اگر موفق به دریافت ثمن نشد از طریق دادگاه دادخواست خود را پیگیری نماید و پول خود را پس بگیرد.

در این دادخواست استرداد ثمن معامله، خواهان خریدار است و فروشنده در حکم خوانده در دادخواست ذکر می شود.

مبایعه نامه عادی

مبایعه را در معنای لغوی اینگونه تعریف نموده اند مبایعه از ریشه بیع به معنای فروش است و مبایعه نامه به معنای مال مورد معامله را گویند این معامله می تواند برای خرید و فروش هر گونه مالی استفاده شود. در مبایعه نامه اصل بر قبول تعهدات دو طرف معامله می باشد.

 در معاملات اموال غیر منقول ، عدم تنظیم سند رسمی رواج بسیاری پیدا نموده است و با توجه به اینکه در قانون فقط فردی مالک خوانده می شود که ملک به اسم او ثبت شده باشد و در معاملات  امروزی بدون توجه به این مهم معاملات غیر منقول به صورت عادی و خلاف واقعیت قانونی تنظیم و به امضاء می رسد و در پی خود مشکلات قانونی عدیده ای را پدید می آورد.

حضور وکیل مجرب در هنگام تنظیم مبایعه نامه می تواند شما را از مشکلاتی که در پی ناآگاهی از قوانین پیش می آید در امان نگه دارد.

مبایعه نامه صوری

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی در مبایعه نامه صوری اگر قصد طرفین از واگذاری ملک و یا واگذاری مالی در جهت فرار از دین باشد این قرارداد به جهت قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری است و از نظر قانون باطل میباشد.

و مطابق ماده ۲۲۳ در قانون مدنی. همه معاملات محصول بر صحت است مگر فسادی در آن معلوم شود. بنابراین هر قراردادی که به صورت صوری باشد اگر دادگاه تشخیص دهد که قصد و نیتی بر فریب در معامله وجود نداشته است ابطال مبایعنامه صوری تایید نمی شود

ابطال مبایعه نامه -حورا آهنی
استرداد ثمن

در معاملات ملکی بسیار پیش آمده به دلایلی مانند، فریب و یا باطل بودن معامله از ابتدا معامله بر هم خورده و یا یکی از دو طرف از معامله پشیمان شده در این میان خریدار مقداری و یا تمام پول را پرداخت نموده است در این شرایط خریدار می تواند با تنظیم دادخواست تقاضای استرداد ثمن را از دادگاه بخواهد.

 

فسخ مبایعه نامه

به بر هم زدن عقد مبایعه نامه فسخ آن گویند. فسخ مبایعه نامه مطابق قانون باید با توافق طرفین صورت گیرد و به هیچ عنوان یکی از طرفین مبایعه نامه نمی توانند قرارداد را به طور یک جانبه بر هم زنند و در صورت عدم توافق طرفین بر فسخ قرارداد، فردی که تقاضای فسخ قرارداد را خواستار است باید تمامی خسارت ناشی از آن را به طرف مقابل پرداخت نماید.

مبایعه نامه به دو شکل عادی و رسمی تنظیم می شوند.

مبایعه نامه های رسمی:

تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت قوانین تنظیم می شود.

تمامی اسنادی که توسط اداره ی ثبت اسناد صادر می شود.

تمامی اسنادی که توسط اداره ی ثبت اسناد صادر می شود.

تمامی اسنادی که در دادگاه و توسط یکی از مامورین دولتی تنظیم شده باشد.

لازم به ذکر است اسناد عادی در دفاتر املاک و یا بین دو نفر به صورت توافقی تنظیم می شود.

سوالات متداول

این ابطال مبایعنامه بیشتر در مواردی که زوجه تقاضای توقیف اموال را در دادگاه میدهد اتفاق می افتد و زوج برای رهایی از این مشکل اموال خود را به صورت صوری به نام دیگران انتقال می دهد.

در معاملات ملکی گاهی به دلایلی مانند، فریب و یا باطل بودن معامله از ابتدا معامله بر هم خورده و یا یکی از دو طرف از معامله پشیمان شده. در این میان خریدار مقداری و یا تمام پول را پرداخت میکند. در این شرایط خریدار می تواند با تنظیم دادخواست تقاضای استرداد ثمن را از دادگاه بخواهد.

تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت قوانین تنظیم می شود.

تمامی اسنادی که توسط اداره ی ثبت اسناد صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین