ابطال اختراع
وکیل پایه یک دادگستری - حورا آهنی
وکیل پایه یک
تیر ۷, ۱۴۰۰
وکیل ملکی - حورا آهنی
وکیل ملکی
تیر ۷, ۱۴۰۰

ابطال اختراع

ابطال اختراع - حورا آهنی
حتما شنیده اید که گواهینامه ثبت اختراع ابطال می شود. فکر می کنید ابطال اختراع به چه معنی است؟ در یک تعریف مشخص: زمانی که اختراع ثبت شد و گواهینامه ثبت اختراع صادر شد ممکن است شخص یا اشخاصی قصد ابطال اختراع داشته باشند یعنی گواهینامه صادر شده را باطل کنند و حقوق مادی و معنوی که به اختراع واقع شده است را از بین ببرند. در این راس مرجع به رسیدگی دلایل می تواند دلایل ابطال اختراع را بررسی کند و در صورتی که دلایل درست و قانونی شمرده شود دستور ابطال داده می شود. با اجرای این دست یعنی گواهینامه ثبت اختراع باطل و بی اثر شده است و هر حقوق انحصاری که مربوط به مالک گواهینامه ثبت اختراع است از بین رفته است.


برای خواندن مطالب درمورد شرایط فسخ مبایعه نامه میتوانید:

ابطال ورقه ثبت اختراع (دلایل موجه برای ابطال)

اگر به قوانین ملی کشورها دقت شود، سیستم خاصی برای ثبت اختراع دیده می شود. در این صورت اگر اختراعی ثبت شده باشد اما فاقد شرایط بنیادی برای ثبت باشد، ابطال اختراع پیش بینی می شود. در واقع این اختیار به ذینفعان داده می شود که در صورت بررسی شرایط اعتراض خود را یک مرجع بی طرف اعلام سازند و درخواست ابطال اختراع دهند به این معنی که ورقه اختراع بر اساس مقررات اساسی، اجرا نشده است. این موضوع در ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است.
ابطال اختراع - حورا آهنی

چطور اعتراض برای ابطال اختراع وارد است؟

اختراع ثبت شده تکراری باشد و مانند آن وجود داشته باشد به این ترتیب از حالت جدید خارج شده و دیگر واژه اختراع به آن تعلق نمی گیرد.

مقررات ماده ۲۸ بسیار مهم است و زمانی که ورقه اختراع با این قانون در تناقض است.

عدم ارائه نقشه قابل فهم برای اختراع مشکل ساز بوده و شرایط را برای ابطال ایجاد می کند.

اگر قوانین و مقررات اجرا شده برای اختراع با قوانین تدوین شده هماهنگی نداشته باشد.

در صورتی که اختراع ثبت شده نوآوری یا خلاقیت نداشته باشد و یا کاربرد صنعتی برای آن تعریف نشده باشد درخواست ابطال اختراع تا حدودی وارد است.

در صورتی که ۵ سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته اما اختراع در زمان نیاز استفاده نشده باشد.

در صورتی که صاحب ورقه اختراع، مخترع واقعی نباشد و دریافت ورقه اختراع با ناحق صورت گرفته باشد.

ابطال اختراع - حورا آهنی

ابطال گواهینامه ثبت اختراع چه آثاری دارد؟

در حقوق ایران در ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات در مورد طرح های تجاری و صنعتی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است، این امکان فراهم است که دعوا برای ابطال اختراع با اثبات موجبات مقرر در ماده فراهم شود. در این دعوا بر اساس صلاحدید، ممکن است تمام یا قسمتی از گواهینامه حق اختراع باطل شود. در این حالت زمانی که ابطال اختراع صورت گرفت همه حقوق مربوط به اختراع از بین می رود و از سوی دیگر این امکان فراهم است که یک سری حق و حقوق مربوط به اشخاص ثالث طرفین قرارداد های انتقال حقوق نیز از بین برود و آثار مالی بالایی به همراه داشته باشد.

ابطال گواهینامه اختراع (مدارک لازم)

برای ابطال اختراع نیاز به تنظیم یک سری مدارک است به طوری که اقامه دعوای آن باید بر اساس دادخواست و طبق بررسی مدارک صورت بگیرد:

نیاز به اصل یا رونوشت مصدق همه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال است.

نیاز است که رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال اختراع ارائه شود. این هزینه باز نمی گردد.

در صورت تنظیم وکیل، همه مراحل با دقت بیشتری صورت می گیرد بنابراین نیاز به وکالت نامه خواهد بود.

حورا آهنی

گواهی نامه اختراع (وکیل چه می کند؟)

دادخواست ابطال باید به دقت تنظیم شود و عبارت آن باد از نظر حقوقی، روشن، مشخص و قابل قبول باشد. شرایط قانونی لازم برای درخواست ابطال بسیار مهم بوده و مدارک لازم با یک سری پیچیدگی های خاص همراه هستند. سپردن کار به وکیل سبب می شود تا کوچکترین ایرادی به کار وارد نشود و بهترین نتیجه رقم بخورد. می دانید که ابطال اختراع از زمان ثبت آن اجرا می شود نه از زمان صدور حکم دادگاه! به این ترتیب برای از بین بردن حقوق مادی و معنوی اختراع، زمان درخواست ابطال بسیار مهم است و وکیل مسیر را هموارتر می سازد و اثربخش تر خواهد بود. شما این امکان را دارید که وکیل متخصص در راستای درخواست ابطال کنید به این ترتیب شرایط دفاع از پرونده با دقت و سرعت بیشتری پیش می رود. بررسی همه قوانین ابطال از سوی متقاضی کار دشواری است بنابراین وکیل فردی یاری دهنده در این زمینه خواهد بود. هزینه ای که به یک وکیل بابت دفاع از حق خود می پردازید به مراتب کمتر از هزینه ای است که در صورت عدم موفقیت درخواست شما صورت بگیرد بنابراین هر نوع سهل انگاری در این راستا مشکل ساز بوده و نباید ترتیب اثر داده شود و بهتر است که درخواست در زمانی درست و طبق مدارک دقیق صورت بگیرد.

باطل کردن ورقه ثبت اختراع (تفاوت ابطال و اعتراض)

بین ابطال اختراع و اعتراض متفاوت است. فرایند اعتراض به اختراع در واقع به روشی گفته می شود که در آن معترض پیش از اینکه به متقاضی گواهینامه ارائه شود، اقدام به اعتراض می کند یعنی هدف اصلی او جلوگیری از اعطای گواهینامه اختراع به متقاضی است. در خصوص ابطال اختراع شرایط فرق دارد یعنی گواهینامه صادر شده است او شخص یا اشخاصی معتقد هستند که گواهینامه باید باطل شود. در این راستا بیشترین دقت و تمرکز روی حقوق مادی و معنوی دارنده گواهینامه است. فردی که به عنوان معترض به اختراع است باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت اعلام نماید.

اعتراض نامه می بایست دلایل و مستندات مهمی داشته باشد و همینطور نیاز به رسید پرداخت هزینه زندگی به اعتراض است.

نکته مهم: فرض کنید شخص x به ثبت اختراع شخص y مبنی بر حق مالکیت نسبت به اختراع، اعتراض دارد. یعنی او معتقد است که این اختراع باید به نام خودش ثبت شود در این صورت همزمان با اعتراض برای شخص y باید برای ثبت اختراع مورد نظر برای خود نیز اقدام نماید و تنظیم اعتراض و ثبت اختراع باید در یک بازه زمانی ثابت باشد.

سوالات متداول

در حقوق ایران در ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات در مورد طرح های تجاری و صنعتی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است، این امکان فراهم است که دعوا برای ابطال اختراع با اثبات موجبات مقرر در ماده فراهم شود. در این دعوا بر اساس صلاحدید، ممکن است تمام یا قسمتی از گواهینامه حق اختراع باطل شود. در این حالت زمانی که ابطال اختراع صورت گرفت همه حقوق مربوط به اختراع از بین می رود و از سوی دیگر این امکان فراهم است که یک سری حق و حقوق مربوط به اشخاص ثالث طرفین قرارداد های انتقال حقوق نیز از بین برود و آثار مالی بالایی به همراه داشته باشد.

  • اختراع ثبت شده تکراری باشد و مانند آن وجود داشته باشد به این ترتیب از حالت جدید خارج شده و دیگر واژه اختراع به آن تعلق نمی گیرد.
  • مقررات ماده ۲۸ بسیار مهم است و زمانی که ورقه اختراع با این قانون در تناقض است.
  • …..

بین ابطال اختراع و اعتراض متفاوت است. فرایند اعتراض به اختراع در واقع به روشی گفته می شود که در آن معترض پیش از اینکه به متقاضی گواهینامه ارائه شود، اقدام به اعتراض می کند یعنی هدف اصلی او جلوگیری از اعطای گواهینامه اختراع به متقاضی است. در خصوص ابطال اختراع شرایط فرق دارد یعنی گواهینامه صادر شده است او شخص یا اشخاصی معتقد هستند که گواهینامه باید باطل شود. در این راستا بیشترین دقت و تمرکز روی حقوق مادی و معنوی دارنده گواهینامه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین